Bảng Giá Thép Hình H U I V

Chủ nhật - 23/02/2020 22:00 | : 1504
Bảng Giá Thép Hình H U I V - Công Ty TNHH Thép Lê Giang là nhà Nhập khẩu các loại Thép Hình, Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống Đúc từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan. Hàng hóa có đầy đủ CO CQ bản gốc, Hóa đơn.
Bảng Giá Thép Hình H U I V
Bảng Giá Thép Hình H U I V

 

Bảng Giá Thép Hình H U I V


Bảng Giá Thép Hình H U I V 

 
STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (kg) Giá chưa VAT (đ/kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT (đ/kg)
1 Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m 6 56.8 12.909 733.231 14.200                                                                                                          
2 Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m 6 69 12.909 890.721 14.200                                                                                                          
3 Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m 12 168 13.909 2.336.712 15.300                                                                                                          
4 Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m 12 367.2 13.909 5.107.385 15.300                                                                                                          
5 Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 12 255.6 13.909 3.555.140 15.300                                                                                                          
6 Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 12 355.2 13.909 4.940.477 15.300                                                                                                          
7 Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 681.6 14.727 10.037.923 16.200                                                                                                          
8 Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 12 440.4 13.909 6.125.524 15.300                                                                                                          
9 Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 595.2 13.909 8.278.637 15.300                                                                                                          
10 Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1284 14.727 18.909.468 16.200                                                                                                          
11 Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m 12 792 14.727 11.663.784 16.200                                                                                                          
12 Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m 12 912 14.727 13.431.024 16.200                                                                                                          
13 Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m 12 1368 14.545 19.897.560 16.000                                                                                                          
1 Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m 6 42.3 12.727 538.352 14.000                                                                                                          
2 Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m 6 51.54 12.727 655.950 14.000                                                                                                          
3 Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m 6 62.4 12.727 794.165 14.000                                                                                                          
4 Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m 6 73.8 12.727 939.253 14.000                                                                                                          
5 Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m 12 232.2 12.727 2.955.209 14.000                                                                                                          
6 Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m 12 174 12.727 2.214.498 14.000                                                                                                          
7 Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m 12 208.8 13.182 2.752.402 14.500                                                                                                          
8 Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m 12 220.8 13.182 2.910.586 14.500                                                                                                          
9 Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m 12 330 13.182 4.350.060 14.500                                                                                                          
10 Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m 12 414 13.182 5.457.348 14.500                                                                                                          
11 Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m 12 708 13.182 9.332.856 14.500                                                                                                          
1 Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m 12 206.4 14.091 2.908.382 15.500                                                                                                          
2 Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m 12 285.6 14.091 4.024.390 15.500                                                                                                          
3 Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m 12 378 14.091 5.326.398 15.500                                                                                                          
4 Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m 12 484.8 15.000 7.272.000 16.500                                                                                                          
5 Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 598.8 14.091 8.437.691 15.500                                                                                                          
6 Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 868.8 14.091 12.242.261 15.500                                                                                                          
7 Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m 12 1128 14.091 15.894.648 15.500                                                                                                          
8 Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956.4 14.091 13.476.632 15.500                                                                                                          
9 Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m 12 1644 14.091 23.165.604 15.500                                                                                                          
10 Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m 12 2064 14.091 29.083.824 15.500                                                                                                          
11 Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1488 14.091 20.967.408 15.500                                                                                                          
1 Thép V 30 x 30 x 3 x 6m 6 8.16 12.636 103.110 13.900                                                                                                          
2 Thép V 40 x 40 x 4 x 6m 6 14.52 12.273 178.204 13.500                                                                                                          
3 Thép V 50 x 50 x 3 x 6m 6 13.92 12.273 170.840 13.500                                                                                                          
4 Thép V 50 x 50 x 4 x 6m 6 18.3 12.273 224.596 13.500                                                                                                          
5 Thép V 50 x 50 x 5 x 6m 6 22.62 12.273 277.615 13.500                                                                                                          
6 Thép V 50 x 50 x 6 x 6m 6 28.62 13.727 392.867 15.100                                                                                                          
7 Thép V 60 x 60 x 4 x 6m 6 21.78 14.091 306.902 15.500                                                                                                          
8 Thép V 60 x 60 x 5 x 6m 6 27.42 13.909 381.385 15.300                                                                                                          
9 Thép V 63 x 63 x 5 x 6m 6 28.92 13.909 402.248 15.300                                                                                                          
10 Thép V 63 x 63 x 6 x 6m 6 34.32 13.909 477.357 15.300                                                                                                          
11 Thép V 70 x 70 x 6 x 12m 12 76.68 13.818 1.059.564 15.200                                                                                                          
12 Thép V 75 x 75 x 6 x 12m 12 82.68 13.818 1.142.472 15.200                                                                                                          
13 Thép V 70 x 70 x 7 x 12m 12 88.68 13.909 1.233.450 15.300                                                                                                          
14 Thép V 75 x 75 x 7 x 12m 12 95.52 13.909 1.328.588 15.300                                                                                                          
15 Thép V 80 x 80 x 6 x 12m 12 88.32 13.909 1.228.443 15.300                                                                                                          
16 Thép V 80 x 80 x 7 x 12m 12 102.12 13.909 1.420.387 15.300                                                                                                          
17 Thép V 80 x 80 x 8 x 12m 12 115.8 13.909 1.610.662 15.300                                                                                                          
18 Thép V 90 x 90 x 6 x 12m 12 100.2 13.909 1.393.682 15.300                                                                                                          
19 Thép V 90 x 90 x 7 x 12m 12 115.68 13.909 1.608.993 15.300                                                                                                          
20 Thép V 100 x 100 x 8 x 12m 12 146.4 14.000 2.049.600 15.400                                                                                                          
21 Thép V 100 x 100 x 10 x 12m 12 181.2 14.000 2.536.800 15.400                                                                                                          
22 Thép V 120 x 120 x 8 x 12m 12 176.4 14.182 2.501.705 15.600                                                                                                          
23 Thép V 120 x 120 x 10 x 12m 12 219.12 14.182 3.107.560 15.600                                                                                                          
24 Thép V 120 x 120 x 12 x 12m 12 259.2 14.182 3.675.974 15.600                                                                                                          
25 Thép V 130 x 130 x 10 x 12m 12 237 14.182 3.361.134 15.600                                                                                                          
26 Thép V 130 x 130 x 12 x 12m 12 280.8 14.182 3.982.306 15.600                                                                                                          
27 Thép V 150 x 150 x 10 x 12m 12 274.8 14.364 3.947.227 15.800                                                                                                          
28 Thép V 150 x 150 x 12 x 12m 12 327.6 14.364 4.705.646 15.800                                                                                                          
29 Thép V 150 x 150 x 15 x 12m 12 405.6 14.364 5.826.038 15.800                                                                                                          
30 Thép V 175 x 175 x 15 m 12m 12 472.8 14.364 6.791.299 15.800                                                                                                          
31 Thép V 200 x 200 x 15 x 12m 12 543.6 14.364 7.808.270 15.800                                                                                                          
32 Thép V 200 x 200 x 20 x 12m 12 716.4 14.364 10.290.370 15.800                                                                                                          
33 Thép V 200 x 200 x 25 x 12m 12 888 14.364 12.755.232 15.800                                                                                                          
 
Bảng Giá Thép Hình H U I V
CÔNG TY TNHH THÉP LÊ GIANG
Địa chỉ: 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại:  0969 532 562  - 028 6678 6268 Fax: 028 2215 6268028 6678 6268 Fax: 028 2215 6268
Emailtheplegiang@gmail.com Webhttp://theplegiang.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây